THAI
 • Creating Innovations For Your Success
 • Tel: 02 296 9700
 •   @creatus
Dealer Portal :
THAI
Dealer Portal :

วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัทฯ มุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้า บุคลากร และบริการอยู่เสมอ ด้วยการนำเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรอบด้าน

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและโซลูชั่นที่ได้รับการยอมรับระดับโลกมาเป็นเวลากว่า 36 ปี บริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย และมีลูกค้าทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด มีผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่หลากหลายสำหรับสำนักงาน, บริษัทเอกชน และ สถาบันการเงินต่างๆ และยังได้มีการจัดผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการรักษาความปลอดภัยและโลจิสติกให้แก่สถานที่ราชการ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
 

 ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

 •  อุปกรณ์สำนักงาน
 •  ระบบการจัดการด้านการเงินและธนาคาร
 •  ระบบและอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัย
 •  อุปกรณ์และซอฟแวร์การจัดการด้าน IT
 •  ระบบและโซลูชั่นการระบุสิ่งของอัตโนมัติ
 •  ระบบรักษาความปลอดภัยโดยการสแกนใบหน้า
 •  ระบบบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกด้วยบัตรทาบ ลายนิ้วมือ และบัตรประจำตัว RFID
 •  ระบบการจัดการด้านเอกสารเพื่อป้องกันความลับรั่วไหล
 •  ระบบระบุตัวตนอัตโนมัติของพนักงาน
 •  ระบบระบุและติดตามเอกสาร
 •  ระบบบริหารการจัดการทรัพสินย์
 •  ระบบเฝ้าระวังและควบคุมการเข้าออกแบบกายภาพ
 •  ระบบตรวจสอบวัตถุระเบิดและอาวุธ
 •  ระบบประตูอัตโนมัติและประตูสำหรับอุตสาหกรรม
 •  ระบบการจัดการเงินสด
 •  ระบบการติดตามการขายแบบReal-Time
 •  ระบบบาร์โค้ด RFID
 •  ระบบด้านการบริหารคลังสินค้าครบวงจร
 •  ซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้า
 •  ระบบการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพื้นที่สูงสุด

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด

1000/47-49 ถนนรัชดาภิเษก-พระราม3 (เชิงสะพานแขวนพระราม9)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทร: +66 (0) 2296 9700 
แฟกซ์: +66 (0) 2295 5102 ถึง 3 
Email: information@creatuscorp.com 
Website: www.creatuscorp.com